Samen zorgenvanuit liefde en geloof.

Zien we jou op het zorgcongres?

15 oktober

Najaarscongres 2024


Thema

Waar klopt jouw hart (in) voor(t)?


Locatie

15 oktober Achmea Congrescentrum te Zeist ​​​​​​​


Prijs

€249 (inclusief lunch)

Moment van verbinding voor zorgverleners.


Voltooid leven, een veelbesproken term in Nederlandse zorgkringen, roept vragen op zowel op politiek niveau als op de werkvloer. Het toenemende debat over euthanasie en palliatieve zorg vereist reflectie. Is euthanasie de waardige uitkomst, of biedt palliatieve zorg een waardig sterven?

‘HET zorgcongres’ op 15 oktober 2024 behandelt deze onderwerpen.

(Specialistisch) verpleegkundigen/verzorgenden, PA’s, VS’en, BMH’ers, artsen en andere geïnteresseerden zonder zorgachtergrond zijn van harte welkom.


De organisatie heeft besloten om Het-Zorgcongres van 19 november regio Zuid-Holland te annuleren en de vroegboekkorting van €249,00 i.p.v. €279 beschikbaar te stellen voor alle deelnemers. Groepskorting >10 personen is bespreekbaar.


We stellen een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor verzorgende/verpleegkundige studenten die nog niet BIG-geregistreerd zijn om deel te nemen aan Het-Zorgcongres. De kosten hiervoor zijn €149,00, en aanmelding is mogelijk via een studentenmailadres op info@hetzorgcongres.nl. We zullen de studentenstatus controleren en vertrouwen op ieders eerlijkheid.


Voor in uw agenda:

15 april 2025Thema: 'Vanuit de moederschoot in zorgverleners handen'

Doelgroep: kraamzorg, kinderverpleegkundigen, NICU/HC verpleegkundige, verloskundigen, specialisten.


Tickets bestellen? Houd onze website in de gaten!

De sprekers.

op het najaarscongres

Dagvoorzitter

Stef Groenewoud

Gezondheidswetenschapper
en ethicus

Spreker

Hans Sonneveld

Anesthesioloog-intensivist/
donatie-intensivist

Spreker

Kees Goedhart

Specialist oudergeneeskunde
Kaderarts palliatieve zorg
(tot april 2024 in dienst bij Lelie zorggroep)

Spreker

Mark Pul

Huisarts & Consulent
palliatieve zorg

Dagprogramma.


08:15 Inloop


09:00 Opening: Stef Groenewoud


09:20 Presentatie: Hans Sonneveld

'Orgaandonatie na euthanasie: het leven nemen en doorgeven'

10:00 Presentatie: Kees Goedhart

'Zie mij in de laatste levensfase'

10:40 Pauze

​​​​​​​

11:10 Presentatie: Mark Pul 'Stoppen met eten en drinken: een moeilijke keuze'​​​​​​​

11:50 Vragenronde sprekers


12:00 Lunch Pauze


13:00 Forumdiscussie (plenair)


14:00 Pauze


14:15 Workshopronde


15:15 Afsluiting: Stef Groenewoud


15:45 Borrel

Meer informatie.Het ochtendprogramma begint met een introductie door onze dagvoorzitter, prof. dr. Stef Groenewoud, een gezondheidswetenschapper en ethicus. Drie lezingen volgen, elk gevolgd door een vraag-en-antwoordsessie. In de middag vindt een forumdiscussie plaats, met het thema ‘Beslissen op de grens van leven en dood,’ geleid door Stef Groenewoud. Deelnemers aan het forum zijn Hans Sonneveld, Kees Goedhart en Mark Pul. Tijdens de discussie worden diverse perspectieven rondom euthanasie en palliatieve zorg verkend. Voor- en tegenargumenten worden besproken en afgewogen. Na de forumdiscussie volgt één workshopronde, waarbij deelnemers kunnen kiezen welke workshop ze willen volgen.

Sponsors.

dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door:
Bezoekers gevenHet Zorgcongres

gemiddeld een


8,3

Workshops.

op het najaarscongres

1.

Verdieping in euthanasie

en donatieprocedure


Workshopleiders

Hans Sonneveld en o.a.

Ruben Gram(Manager orgaandonatie vervoer 'Witte kruis ambulancezorg')


Zorgverleners ervaren complexiteit rond euthanasie en orgaandonatie. Workshop onder leiding van Hans Sonneveld behandelt het proces van aanvraag tot sterven/orgaandonatie met deelnemers. Casussen en ervaringen kunnen vooraf ingediend worden bij info@hetzorgcongres.nl

2.

Werken op de grens

van leven en dood


Workshopleiders

Stef Groenewoud en Thijs Aarten


Zorgwerkers ervaren ethische dilemma’s door euthanasiewetgeving. Workshop “Werken op de grens van leven en dood” onderzoekt praktisch handelen volgens bijbelse waarden, met deelnemerservaringen voor interactie. Casuïstiek of vragen kunnen vooraf ingediend worden bij info@hetzorgcongres.nl

3.

In het licht

van sterven


Workshopleider

Mark Pul


Huisarts Mark Pul behandelt cruciale vragen over palliatieve zorg: start, inhoud, pijnverlichting, en dilemma’s. Optioneel wordt ‘Bewust stoppen met eten en drinken’ besproken. Deelnemers kunnen persoonlijke vragen stellen.

4.

Leven toevoegen

aan de dagen


Workshopleider

Dineke Loosman (Verpleegkundige Hospice)


Workshop belicht terminale zorg in een hospice. De centrale vraag is: Wat kan ik (als zorgverlener) nog toevoegen aan de dagen, als dagen toevoegen aan het leven niet meer mogelijk is? Kleine gebaren hebben grote impact. Unieke behoeften van patiënten, collectieve zorg, individuele bijdragen worden besproken.

5.

Psychisch lijden, wanhoop en euthanasie


Workshopleiders

Ali van Dijk (medewerker advies & toerusting NPV)

en Jonneke Koudijs

(Verpleegkundig Specialist-GGZ, Eleos)


Psychisch lijden en suïcidale gedachten nemen toe.

Met meer ruimte voor euthanasie en de autonomie van de lijdende persoon, komt de vraag naar euthanasie vaker op. Is deze vraag geen verkapte vorm van suïcide? Wat is het verschil tussen suicidaliteit en euthanasie? Hoe ga je in gesprek met de patiënt met een euthanasiewens? Wat is de rol van naasten? In deze workshop ga je samen met Ali en Jonneke op zoek naar een antwoord op deze en andere vragen.

6.

Zie de mens


Workshopleider

Kees GoedhartAls zorgverlener kunnen wij in verlegenheid raken wanneer cliënten besluiten nemen waar wij principiële bezwaren tegen hebben, zoals euthanasie of stoppen met eten en drinken. Hoe voer je dan het gesprek? Breng je je eigen overtuiging in? Hoe en wanneer? In deze workshop bespreken we casussen uit de thuis- en ouderenzorg en formuleren adviezen.

Waar klopt jouw hart (in) voor(t)?


Voorafgaand aan onze carrière op de ambulance hebben we, Thijs Aarten en Hessel Loosman, ervaring opgedaan binnen verschillende afdelingen van de acute zorg, zoals IC, CC, en SEH. In ons dagelijks werk als ambulanceverpleegkundigen worden we geconfronteerd met ethische vraagstukken en/of vragen rondom het levenseinde.

Levenseindezorg evolueert zowel medisch als ethisch. Steeds meer patiënten kiezen voor euthanasie voor een ‘waardig’ einde. Dit roept diepgaande vragen op over de zin van het leven en het waarom van lijden. Levensvragen doen een beroep op de samenleving om mensen die het leven als zwaar ervaren voldoende te ondersteunen.

Bijbelse inspiratie en
professionele ontwikkeling.Onze missie is om een congres te organiseren voor zorgprofessionals, al dan niet met een christelijke achtergrond, om hen bij te scholen. Het doel is om via verschillende sprekers en invalshoeken het onderwerp te belichten, met ruimte voor interactie en workshops die handvatten bieden voor de dagelijkse praktijk.

Als organisatoren voelen we ons uitgedaagd en verantwoordelijk om een congres te organiseren waarin het genoemde onderwerp centraal staat. We willen kennis en kwaliteiten delen en onze christelijke visie bespreekbaar maken en delen met de deelnemers.

Accreditatie en annuleringsbeleid.Ben je verhinderd?

Tot 1 september wordt er 50% in rekening gebracht. Na 1 oktober wordt er 75% in rekening gebracht.

Accreditatie V&VN/ VS/ NAPA 5 punten reeds toegekend. . Bij voldoende animo van huisartsen en/of medische specialisten (ouderen geneeskunde) wordt ook voor deze doelgroep accreditatie aangevraagd in het kwaliteitsregister. Mail om deze belangstelling kennis te maken naar info@hetzorgcongres.nl

Interne link

Wat bezoekers zeggen.

we hebben onze bezoekers gevraagd naar hun ervaringen

5,0

29 maart 2024‘Waardering voor het organiseren van dit congres waar je als christenen herkenning vind. Vooral als je in een seculiere omgeving werkzaam bent. En goede sprekers!’

4,0

29 maart 2024‘Goed verzorgde dag. Extra mooi dat er bij allemaal een link werd gelegd naar de Bijbel. Heel waardevol om zo met elkaar de zorg te mogen bespreken en ook knelpunten die daarin liggen te overdenken.’

5,0

30 maart 2024‘Echt een inhoudelijk en goed georganiseerd congres! Ook mooi om zo met veelal christenen met de Bijbel hierover na te denken. Een goede sfeer ook!’